90080087 493747587988624 6495641219153002496 n

ໃນວັນທີ 18 ມີນານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ່ອນປອດຄັວນຢາສູບ,

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທສນ ທ່ານ ດຣ ນາງ ລຳພັນ ໄຊຄຳມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານກັນພະຍາດແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ອິນປົງ ທົງພະຈັນ ຮອງສູນສື່ສານກະແພດສຸຂະສຶກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີອົງການພຸດທະສາດສະໜາສຳພັນລາວແຂວງເຊກອງ, ມີອຳນວຍການໂຮງໝໍ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ມີຄະນະກພມະການຄວບຄຸມຢາສູບອອ້ມຂ້າງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນພະແນກສາທາເຂົ້າຮ່ວມ
ທ່ານ ດຣ ນາງ ລຳພັນ ໄຊຄຳມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໄໝແລະນຳໃຊ້ມາດຕະການ ຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ເຊີ່ງປະກອບມີ 5 ໝວດ ແລະ 22 ມາດຕາ, ເຊີ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບຢ່າງລະອຽດ ແລະຈະແຈ້ງ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍ່ສູບຢາ ແລະເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ : " ການບໍ່ສູບຢາ " ໃຫ້ກາຍເປັນຄ່ານິຍົມໃຫມ່ໃນສັງຄົມ, ນອກນີ້ ຍັງເປັນການແນໃສ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ່ອນປອດຄັວນຢາສູບ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເປັນຕົ້ນ: ໃນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໃນລົດ, ສຳນັກງານ ແລະຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ ເຊີ່ງຄັວນຢາສູບນັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາ ເພາະໄດ້ສູບດົມສານຜິດຈາກຄວນຢາສູບ ອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂລກມະເຮັງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ສູບຢາໂດຍກົງ ແລະບໍ່ມີລະດັບໃດທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃນການໄດ້ຮັບຄັວນຢາສູບ ເພາະໃນຢາສູບປະກອບມີການເຜົາໄໝ້ຈາກສານເຄມີຫຼາຍກວ່າ 7 ພັນສະນິດ ແລະ ມີ 70 ສະນິດແມ່ນມີສານເຄມີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ ເປັນຕົ້ນ: ມະເຮັງປອດ, ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈະເລີນເຕີຍໂຕຂອງປອດຊ້າລົງ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດໃຫມ່ຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້
ພ້ອມນີ້ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ່ອນປອດຄັວນຢາສູບ ໂດຍໄດ້ລົງເລິກໃນການຈັດລະບຽບການສູບຢາ, ສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນການສູບຢາໃນສັງຄົມ ແລະການສ້າງຄອບຄອບ - ສ້າງບ້ານປອດຢາສູບໃນອານາຄົດ

90148778 493747614655288 225963684051025920 n 90094698 493747714655278 5757288860107145216 n

90062541 493747634655286 6507664026615414784 n