91193770 898705020578296 4756834021583880192 o

ກອງປະຊຸມປະເມີນການປະຕິບັດແຜນປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19), ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ,

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງເຊກອງ, ປະທານຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ຂັ້ນແຂວງ, ມີທ່ານ ວີສັນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທ່ານ ປອ ແພງສີ ສີລາວີ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານ ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະກອງເລຂາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ໝອກແກ້ວ ໝື່ນວິເສດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ແຕ່ວັນທີ 12-31 ມີນາ 2020 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19), ແຕ່ລະຄະນະກໍາມະການກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕາການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດຂອງລັດຖະບານ, ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນແຂວງ ແລະ 4 ຕົວເມືອງ, ມາຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ນີ້ ໄດ້ກວດ ແລະ ໄດ້ແນະນໍາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຈໍານວນ 77 ຄົນ, ປະຈຸບັນຍັງມີຜູ້ຕິດຕາມໃນສູນກັກບໍລິເວນ 12 ຄົນ, ຂະນະໃນທົ່ວປະເທດລາວເກັບຕົວຢ່າງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຈໍານວນ 507 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 9 ຄົນ, ບໍ່ພົບເຊື້ອ 497 ຄົນ, ຍັງລໍຜົນກວດ 32 ຄົນ.

ທ່ານ ໝອກແກ້ວ ໝື່ນວິເສດ ຍັງໄດ້ລາຍງານເຖິງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ຢູແຂວງເຊກອງວ່າ: ໄດ້ກໍານົດສູນກັກບໍລິເວນ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງມີ 3 ຈຸດ, ຢູ່ 3 ເມືອງ: ດາກຈຶງ, ກະລຶມ ແລະ ທ່າແຕງ ເມືອງບະ 1 ຈຸດ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ກໍ່ໄດ້ບັນຈຸສັບຊ້ອນ ແລະ ແບ່ງງານ-ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ທິມ, ທິມລະ 9 ຄົນລວມມີ 36 ຄົນ, ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແພດຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜື່ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ຍັງມີສູງ ເປັນຕົ້ນ: ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຍັງມີໜ້ອຍ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວ-ກັກບໍລິເວນ ລວມທັງງົບປະມານ ເພື່ອຈັດຊື້-ສ້ອມແປງ ແລະ ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ານພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຈໍານວນ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ນອກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາການຕ່າງໆດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.