89669291 3045175508840456 8709659180492914688 n

ອີງຕາມບົດຂ່າວລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະ ຈາກເວບໄຊ https://gisanddata.maps.arcgis.com/…/opsdashboa…/index.html… ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ຮອດວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ເວລາ 13.30

037

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2019 ຫ້ອງການ ສາທາເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງວຽກງານສາທາລະນະສຸກປະຈໍາປີ 2019, ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປີ 2020,

014

ວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະຢາແຂວງເຊກອງ ແລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງລະມາມ ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ສີກອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງອາຫານ ແລະຢາ

010

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານດີ ແລະຕີລາຄາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງ ລະບົບການເຮັດວຽກໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II