ກະຊວງຕ່າງ ແລະ ອົງ​ກອນ​ທຽບ​ເທົ່າລັດ​ຖະ​ບານ ຊື່ບັນດາເວັບໄຊ 
   
 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ www.na.gov.la
 ຫ້ອງວ່າ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ www.laogov.gov.la
 ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ ສ​ປປ ລາວ www.bol.gov.la
 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ www.moe.gov.la
 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ www.mofa.gov.la
 ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ www.moic.gov.la
 ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ,ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ www.monre.gov.la
 ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ www.maf.gov.la
 ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ www.moh.gov.la
 ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ www.investlaos.gov.la
 ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ www.micat.gov.la
 ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ www.laosecurity.gov.la
 ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ www.mod.gov.la
 ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄັມ www.molsw.gov.la
 ກະຊວງ ພາຍໃນ www.moha.gov.la
 ກະ​ຊວງ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ www.most.gov.la
 ກະ​ຊວງ ໂຍ​ທະ​ທິ​ການ ແລະ​ ຂົນ​ສົ່ງ www.mpwt.gov.la
 ​ກະ​ຊວງ​ ການ​ເງີນ www.mof.gov.la
 ກະ​ຊວງ ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ໂລ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ www.mpt.gov.la
 ​ກະ​ຊວງ ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ www.mem.gov.la
 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ http://www.bol.gov.la/
 ສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ http://www.na.gov.la/
 ກົມໄຟຟ້າ http://www.laoenergy.gov.la
 ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ http://www.ncbd.gov.la
 ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ http://www.dhup.gov.la
 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ http://www.nra.gov.la
 ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ http://www.laopdr.gov.la
 ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ສ ຫວຽດນາມ http://www.embalaohanoi.gov.la
 ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ http://www.nioph.gov.la
 ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປລາວ http://www.uxolao.gov.la
 ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.wrea.gov.la