1. ວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ

- SDG3 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທຸກທົ່ວໜ້າ

ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດແລະເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານແຫ່ງສ​ປ​ປ​ ລາວກໍ່​ຄື​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາລະ​ນະ​ສຸກວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ຄຸມ​ການ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຖ້ວນ​ໜ້າໃຫ້​ໄດ້ 50% ໃນປີ 2015 ແລະ 100% ພາຍ​ໃນ​ປີ 2020 ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ, ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ການ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍດັ່ງ​ກ່າວ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນແລະຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແລະການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ການ​ປົກ​ຄຸມ, ລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ເປັນອົງ​ກອນ​ຄຸ້ມ​ຄອງກອງ​ທຶ​ນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເຊິ່ງມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນ​ດາ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຜ່ານ​ປະ​ຕູ​ດຽວ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທາງ​ດ້ານ​​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ກົນ​ໄກ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງແລະການ​ຄຸ້ມການ​ເງິນເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສູງ​ສຸດ. ອີງ​ຕາມ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂວງ​ເຊກອງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18/03/2014 ເພື່ອ​ເປັນ​ອົງ​ກອນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ກັນ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຢູ່​ແຂວງ​ເຊກອງ.

  • ແຂວງ​ເຊກອງ​ແມ່ນ​ແຂວງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວແລະຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບນັບ​ແຕ່​ປີ 2008 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ໂດຍ​ລວມ​ມີ: ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ພາກ​ລັດ​ຖະ​ກອນ (ອ​ປ​ລ), ກອງ​ທຶນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ (ກ​ສ​ທ), ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເກີດ​ລູກແລະປິ່ນ​ປົວ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລຸ່ມ 5ປີບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ (ກ​ມດ), ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຊຸມ​ຊົນ (ກ​ປ​ສ​ຊ) ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ພາກວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ (ອ​ປ​ສ) ແລະກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ພາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ (ກ​ປ​ຊ) ເຊິ່ງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ປົກ​ຄຸມປະ​ຊາ​ກອນ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ນີ້:

/

ກອງ​ທຶນ

ຈຳ​ນວນ​ສະ​ມາ​ຊິກ/ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ (ຄົນ)

ອັດ​ຕາ​ການ​ປົກ​ຄຸມ (%)

1

ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ພາກ​ລັດ​ຖະ​ກອນ (ອ​ປ​ລ)

11,665

10%

2

ປະກັນສຸຂະພາບພາກວິສະຫະກິດ (ອປສ)

1,312

1%

3

ກອງທືນສຸຂະພາບສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ (ກສທ)

41,155

35%

4

ກອງທຶນ ປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5ປີບໍ່ເສຍຄ່າ (ກມດ)

16,401

14%

5

ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຊຸມ​ຊົນ (ກ​ປ​​ຊ)

46,621

40%

6

ກອງທຶນເກີດລູກບໍ່ເສຍຄ່າ ( ແມ່ມານ)

4,685

4%

ລວມ​ທັງ​ໝົດ:

117,154

100%

          ໃນ​ນັ້ນ, ຕົວ​ເລກ​ການ​ປົກ​ຄຸມ​ຕາມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຕາມກອງ​ທຶນ​ແມ່ນ: ກ​ສ​ທປົກ​ຄຸມ​ຜູ້​ທຸກ 100%, ກ​ມດປົກ​ຄຸມແມ່​ມານແລະເດັກ​ນ້ອຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ 100%, ອ​ປ​ລແລະອ​ປ​ສແມ່ນ​ປົກ​ຄຸມ​ເປົ້າ​ໝາຍລັດ​ຖະ​ກອນແລະຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ເກີດ​ສິດເກືອບ 100%, ສ່ວນກ​ປ​ສ​ຊແລະກ​ປ​ຊປົກ​ຄຸມ​ 12% ຂອງ​ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ນອນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ (ກ​ສ​ທ, ກມດ, ອ​ປ​ສແລະອ​ປ​ລ) ຈາກ​ຕົວ​ເລກ​ການ​ປົກ​ຄຸມ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າແຂວງ​ເຊກອງ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເກີນ​ເປົ້າ​ໝາຍທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານຕັ້ງ​ໄວ້ (ປົກ​ຄຸມ 50% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 2015 ຄິດ​ໄລ່​ອີງ​ໃສ່​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແຂວງ​ເຊກອງ 113,275 ຄົນ), ຈາກ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສາ​ມາດ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ໄດ້​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍແລະການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ພັກ-ລັດ​ສູງ.

2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະມາຊິກແຕ່ລະກອງທືນ:

t