Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ທີມງານສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບສຸຂະສຶກສາແຂວງເຊກອງ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ພະຍາດCOVID-19

Category: ຂ່າວ​ສານ​ຕ່າງໆ
Written by suliya

ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2021, ທີມງານສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບສຸຂະສຶກສາແຂວງເຊກອງ ຮ່ວມກັບສຸຂະສຶກສາເມືອງລະມາມລົງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່COVID-19 ທີ່ຕະຫຼາດເທດສະບານແຂວງເຊກອງ

 

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates