Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Category: Uncategorised
Written by suliya

z

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ

ທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດລົງເຮັດວຽກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມແຂວງເຊກອງ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2018, ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ

t x

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates