Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ທີ່​ຕັ້ງ​ ແລະ ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ແຂວງ

002

ແຂວງເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ພາກໄຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີຊາຍແດນຕິດ

   ຈອດກັບຫຼາຍແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງຄື:

ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ແຂວງເທີທຽນເຫ້ວ, ແຂວງກວາງນາມ ແລະ ແຂວງກອນຕຸມ ສ ສ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຍາວ ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 280 ກມ.

ທິດໄຕ້ ຕິດກັບແຂວງອັດຕະປື ມີຄວາມຍາວ 96 ກມ.

ທິດເໜືອ ຕິດກັບແຂວງສາລະວັນ   ມີຄວາມຍາວ 173 ກມ.

ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບແຂວງຈຳປາສັກ ມີຄວາມຍາວ 80 ກມ.


 

 

bb
vເນື້ອທີ່ທັງໝົດ :      7,750 KM2  
vເນື້ອທີ່ທົ່ງພຽງ :      5 %  
vເນື້ອທີ່ພູພຽງ :     30%
vເນື້ອທີ່ພູດອຍ :       65%
vຈຳນວນເມືອງ:       4ເມືອງ
vຈຳນວນສຸກສາລາ:    28ແຫ່ງ
vຈຳນວນບ້ານ :        197ບ້ານ
vບ້ານທຸກຍາກ:        87ບ້ານ
vປະຊາກອນທັງໝົດ : 121,754 ຄົນ

     ຍິງ        : 60,917 ຄົນ

-ມີ 24,019 ຄອບຄົວ, ມີ 18,950 ຫຼັງຄາເຮືອນ
-ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຂອງພົນລະເມືອງ

   2,2% ຕໍ່ປີ

-ມີ 10 ຊົນເຜົ່າ

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates