Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ກອງປະຊຸມໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II

0001

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານດີ ແລະ ຕີລາຄາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງລະບົບການເຮັດວຽກໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2019 ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ວິສັນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທ່ານ ອາໂນດ ຫົວໜ້າອົງການ SFE ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ທ່ານ ວິສັນ ອິນທະວົງ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສະນັ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນອກຈາກການລົງທຶນຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານແລ້ວ ຍັງມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນແກ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະສຸກສາລາ, ການສະໜອງອຸປະກອນການແພດ ແລະອື່ນໆ ແນໃສ່ພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.

0002

     ຂະນະທີ່ທ່ານ ດຣ. ບົວໄລ ເກດຈັນ ຫົວໜ້າທິມງານຜູ້ປະເມີນຜົນໂຄງການລາຍງານວ່າ: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ງແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ໂດຍມີທັງໝົດ 5 ກິດຈະກໍາຫຼັກ 44 ກິດຈະກໍາຍ່ອຍ, ນໍາໃຊ້ເງິນທັງໝົດເກືອບ 2 ແສນໂດລາ, ໃນນີ້ກິດຈະກໍາຍ່ອຍທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 100% ມີທັງໝົດ 20 ກິດຈະກໍາ, ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100% ມີ 8 ກິດຈະກໍາ ແລະຍັງອີກ 16 ກິດຈະກໍາແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ໂຄງການວາງໄວ້.

0003 0004

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates