Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ພະແນກສາທາ ແຂວງເຊກອງ ມອບເງີນປະກອບສ່ວນຈັດຊື້ປາກເດີໃຫ້ບ້ານໃໝ່ຫົວເມືອງ

ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ມອບງົບປະມານຈໍານວນ 300,000 ກີບ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ປາກເດີໃຫ້ບ້ານໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ

ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖີງ, ເຊີ່ງຕ່າງໝ້າມອບໂດຍທ່ານ ດຣ. ນ ລໍາພັນ ໄຊຄໍາມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ແລະ ທ່ານ ໝອກແກ້ວ ໝື່ນວິເສດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ, ຂື້ນຮັບໂດຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ.

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates