Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ເມືອງກະລືມເປີດຂະບວນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

66502459 706664753115658 7254507037789257728 n

ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ຜ່ານມານີ້, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງກະລືມ ສົມທົບກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເປີດຂະບວນການປຸກລະດົມເພື່ອສະກັດກັ້ນແລະປອ້ງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ, ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນໄຂ້ຍຸງລາຍຂັ້ນແຂວງ, ມີອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງຂັ້ນແຂວງ - ເມືອງ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, 2 ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງເທດສະບານເມືອງເຂົ້າຮວ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

67127793 706664669782333 8899554790049054720 n66721080 706664816448985 8148575622289948672 n67092129 706664506449016 25128608108380160 o

 

 

ທ່ານ ດຣ. ກົງສິນ ວົງເສດຖາ ຄະນະກໍາມະການຄອບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍູງລາຍຂັ້ນແຂວງ ລາຍງານສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ: ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີການລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອີງຕາມຕົວເລກສະຖິຕິທົ່ວປະເທດໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້,ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຊາວເມືອງກະລຶມ ຕອ້ງໄດ້ກຽມແຜນຕາມຫຼັກວິຊາການແພດຢ່າງເປັນລະບົບ, ເພື່ອສູ້ຮົບລຽນຕິດກັບຍຸງລາຍ ດວ້ຍຄວາມເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມືທົ່ວປວງຊົນ, ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍຄືອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມໃນຂົງເຂດສະຖານທີ່ບ້ານທີ່ມີການລະບາດ ຫຼື ບ້ານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ແມ່ນໃຫ້ຈັດເປັນບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຕິດພັນກັບກິດຈະກຳ 5 ປໍ ຄື: ປິດຝາພາຊະນະເກັບນ້ຳໃນເຮືອນແລະນອກເຮືອນ, ປ່ຽນແລະພັດຖູພາຊະນະ,ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນ້ຳ, ປັບປຸງບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ ຕາມພາຊະນະອື່ນໆ ແລະ ປະຕິບັດເປັນປະຈຳທຸກໆອາທິດ, ສຳຫຼັບຜູ້ບໍລິຫານການແພດ,ແພດໝໍ,ພະຍາບານ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຈັນຍາບັນ,ຈັນຍາທຳ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີການແບ່ງງານ,ແບ່ງຄວາຮັບຜິດຊອບ, ມອບສິດແລະປະສານງານກັນຢ່າງລະອຽດ,ປະຕິບັດຕົວຈິງ ດວ້ຍການນຳພາ,ບັນຊາ,ຕິດຕາມ,ຊຸກຍູ້ແລະປະເມີນຜົນ ( ປະຈຳວັນ,ປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ, ພອ້ມນີ້ກໍ່ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ນໍາພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງ: ແບ່ງຈຸ - ໜວ່ຍ, ກຳນົດຈຸດສະຖານທີ່ເປົ້າ   ໝາຍເຊັ່ນ: ເຮືອນ,ຂອບເຂດ,ເດີ່ນບ້ານແລະອື່ນໆ

66720714 706664856448981 2375869298468978688 n

ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ຜ່ານມານີ້, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງກະລືມ ສົມທົບກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເປີດຂະບວນການປຸກລະດົມເພື່ອສະກັດກັ້ນແລະປອ້ງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ, ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນໄຂ້ຍຸງລາຍຂັ້ນແຂວງ, ມີອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງຂັ້ນແຂວງ - ເມືອງ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, 2 ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງເທດສະບານເມືອງເຂົ້າຮວ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates