Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ກອງປະຊຸມໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II

0008

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານດີ ແລະຕີລາຄາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງລະບົບ ການເຮັດວຽກໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ໄລຍະ II ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2019 ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກ

ແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ວິສັນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທ່ານ ອາໂນດ ຫົວໜ້າອົງການ SFE ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

0009


       ທ່ານ ວິສັນ ອິນທະວົງ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສະນັ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນອກຈາກການລົງທຶນຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານແລ້ວ ຍັງມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II ແມ່ນໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນແກ່ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະສຸກສາລາ, ການສະໜອງອຸປະກອນ ການແພດ ແລະອື່ນໆ ແນໃສ່ພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.

0010


       ຂະນະທີ່ທ່ານ ດຣ. ບົວໄລ ເກດຈັນ ຫົວໜ້າທິມງານຜູ້ປະເມີນຜົນໂຄງການລາຍງານວ່າ: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ໂດຍມີທັງໝົດ 5 ກິດຈະກໍາຫຼັກ 44 ກິດຈະກໍາຍ່ອຍ, ນໍາໃຊ້ເງິນທັງໝົດເກືອບ 2 ແສນໂດລາ, ໃນນີ້ກິດຈະກໍາຍ່ອຍທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 100% ມີທັງໝົດ 20 ກິດຈະກໍາ, ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100% ມີ 8 ກິດຈະກໍາ ແລະຍັງອີກ 16 ກິດຈະກໍາແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ໂຄງການວາງໄວ້.

0011

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates