Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂວງເຊກອງ ສະຫຼຸບວຽກ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ແລະວາງທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ2020

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກທົ່ວແຂວງເຊກອງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະວາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ກັນຍາຜ່ານມາ

ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພອນເພັດ ຄິວລະວົງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ; ມີຫົວໜ້າ-ຮອງພະແນກ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຄະນະອໍານວຍການໂຮງໝໍ ແລະວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ X ຂອງສູນກາງພັກ ທີ່ຖືເອົາວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມຂະພາບເປັນວຽກສໍາຄັນ, ຖືເອົາການບໍລິການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບທົ່ວເຖິງ ແລະເປັນທໍາເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ກໍຄືສູ້ຊົນປະຕິບັດ 11 ຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະຍຸຕິທໍາ ໂດຍໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກຕາມ 8 ແຜນງານ 42 ແຜນງານຍ່ອຍ 96 ໂຄງການ ຕາມກອບຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະຍນະສຸກໄລຍະ IIທີ່ສຸມໃສ່ປະຕິຮູບວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃນ 5 ດ້ານຄື: ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ບໍລິການຄຸ້ມຄອງ, ການເງິນສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ດຣ ພູຂັນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ລາຍງານບົດສະຫຼຸບປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ວ່າ: ສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາມາດບັນລຸມີ 6 ອັດຕາສ່ວນຄື: ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ, ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ, ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່, ອັດຕາສ່ວນປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ; ອັດຕາສ່ວນທີ່ມີໂອກາດຈະບັນລຸອີກ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ມີ 2 ອັດຕາສ່ວນຄື: ອັດຕາສ່ວນການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ, ອັດຕາສ່ວນການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກລຸ່ມ 1 ປີ; ສໍາລັບອັດຕາສວ່ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸປະກອບມີ: ອັດຕາສ່ວນການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ, ອັດຕາສ່ວນການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ, ອັດຕາສ່ວນຮັບຮອງ ແລະປະກາດບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ.

ສ່ວນທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະພະຍາດອື່ນໆ, ປັບປຸງຍົກລະດັບສະຖານບໍລິການ ແລະພະນັກງານແພດ-ໝໍໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະເມີນນະໂຍບາຍ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ, ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຈົ້າການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມອື່ນໆ.

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates