Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ການທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການເດີນສຳຫຼວດພຶດເປັນຢາ ທີ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ

ທີ 25 ທັນວາ 2020 ຫ້ອງການສາທາເມືອງທ່າແຕງໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄັ້ງທຳອິດໃນການເດີນສຳຫຼວດພຶດເປັນຢາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຫວັດການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ກອງທັບ ຈາກສູນກາງ

 

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates