Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການແຄຣ໌ ປະຈໍາແຂວງເຊກອງ

ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການແຄຣ໌ ປະຈໍາແຂວງເຊກອງ,

ຕ່າງໜ້າໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໂດຍທ່ານ ດຣ. ພູຂັນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທ່ານ ດຣ. ບົວໄລ ເກດຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາລາວ ໂດຍທ່ານ ກູຊົງ ເພັດນະວົງໄຊ ຫົວໜ້າອົງການແຄຣ໌ ປະຈໍາເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ.

 

ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນ ເປັນປະເພດອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງ (ໂທລະໂຄ່ງ) ຈໍານວນ 30 ຊຸດ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 42,000,000 ກີບ, ເຊີ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຮ່ວມມືເສດທະກິດ ແລະການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານກາງ ປະເທດ ເຢຍລະມັນ (BMZ) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການແຄຣ໌. ເພື່ອມອບໃຫ້ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ບ້ານ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ວເຖີງ ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະ ລູກຫຼານຫຼາຍຂື້ນ, ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ທີ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນເອງໃນການທໍາມາຫາກິນ.

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates