Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ

0010

ການພົວພັນຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງເຊກອງ ຍັງເປັນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລຽນຕິດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້, ໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019, ທີ່ພະແນກສາທາແຂວງເຊກອງ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II (SFE), ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ໂດຍຜ່ານພະແນກສາທາສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນເທົາຄວາມທຸກໂສກ ແລະ ທົດແທນສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປກັບໄພນໍ້າຖ້ວມໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ.

0011

ໂດຍໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ອາໂນດ ປຼອບສທ໌ (Arnold PROBST) ຕ່າງໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ(SFE)ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ, ເຊີ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະກອບມີ ໝີ່ ຈໍານວນ 2 ແກັດ, ປາກະປ໋ອງ 15 ແຟັກ, ແປ້ງນົວ 2 ຖົງ, ລວມເປັນມູນຄ່າ 1,010,000 ກີບ, ແລະ ເປັນກຽດຮັບໂດຍທ່ານ ວິສັນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ນ. ຈັນສີ ວົງຄໍາສາ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ບົວໄລ ເກດຈັນ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິຫານ.

0012

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates