Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວສ້າງຜົນງານຂໍານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ VIII

111

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຢູ່ໃນໄລຍະຂຸ້ນຂ້ຽວສາງຜົນງານຂໍານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ VIII ທີ່ຈະໄດ້ໄຂຂື້ນໃນໝໍ່ໆນີ້,

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາແຂວງ ມີສາມາຊິກໍາວໜຸ່ມຢູ່ 140 ສະຫາຍ, ຍິງ 103 ສະຫາຍ, ມີ 3 ໜ່ວຍທີ່ຂື້ນກັບ (ໜ່ວຍບໍລິຫານ, ໜ່ວຍກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໜ່ວຍໂຮງໝໍແຂວງ), ແບ່ງອອກເປັນ 8 ຈຸ, ເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງຮາກຖານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ບັນດາໜ່ວຍໄດ້ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ I ຂອງຕົນ, ກອງປະຊຸມຂອງ 3 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2019 ເຊີ່ງໄດຜ່ານບົດລາຍງານການເມືອງສອງພາກ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ (2020-2024), ແລະ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສໍາເລັດການຄັດເລືອກຄະນະໜ່ວຍຊຸດໃໝ່ຢ່າງສົມບູນ222 333 555 666 777 888

ເມື່ອມາຮອດວັນທີ 01 ພະຈິກ 2019 ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໂຄງປະກອບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຂື້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ທັງ 3 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມທີ່ຂື້ນກັບຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາແຂວງໄດ້ສໍາເລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ດຣ ນ ລໍາພັນ ໄຊຄໍາມີ ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ສະຫາຍ ນ ແປງ ປະທຸມທອງ ເລຂາຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ອົງການຈັດຕັ້ງກໍາມະບານ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງພະແນກສາທາແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສາມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ 61 ສະຫາຍ, ຍິງ 33 ສະຫາຍ,​ ກອງປະຊຸມໄດ້ສໍາເລັດກາຄັດເລືອກເອົາສາມາຊິກຊາວໜຸ່ມເພື່ອບັນຈຸສັບຊ້ອນເຂົ້າໂຄງປະກອບຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຊຸດໃໝ່ ຈາກ 16 ສະຫາຍ ຄັດໄດ້ 11 ສະຫາຍ, ໃນນັ້ນຈະໄດ້ຄັດເອົາ 7 ສະຫາຍ ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VIII ທີ່ຈະໄດ້ໄຂຂື້ນໃນໝໍ່ໆນີ້.

 

1.ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມບໍລິຫານ

88 99 1010

1111

 

2.ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

001 002 003

 

3.ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມໂຮງໝໍແຂວງ

55 77 66

 

ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບເພື່ອຂໍານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ລະຫ່ວາງ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງຊາຍ ແລະ ຍິງ ພົບກັບ ຄະນະນັກກິລາຊາວໜຸ່ມຮາກຖານພະແນກສາທາແຂວງຊາຍ ແລະ ຍິງ

999 991 992

                     993 994

 

 

 

 

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates