Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ພິທີມອບ-ຮັບ ລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ຢູ່ບ້ານຕອກອົງແກ້ວ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ

 ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງການບ້ານ ຕອກອົງແກ້ວ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບລະບົບນໍ້າ ປະປາຊຸມຊົນ ລະຫວ່າງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນແລະກັນ ປະຈຳແຂວງເຊກອງ ກັບຫ້ອງວ່າການເມືອງລະມາມ,

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳປຸຍ ພົມມະຈັນ ຄະນະຫ້ອງວ່າການເມືອງລະມາມ, ທ່ານ ນາງ ເກດ ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນແລະກັນ ປະຈຳແຂວງເຊກອງ ( ໃນນາມຜູ້ໃຫ້ທຶນ ), ທ່ານ ໝອກແກ້ວ ໝື່ນວິເສດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ຕາງໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທ່ານ ວັນນະຄອນ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ຫ້ອງການສາທາເມືອງລະມາມ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
 
ທ່ານ ໄຊນະລົງ ສິດທິສັກ ວິຊາການລະບົບນໍ້າ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການ ຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ 2 ( ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການ ) ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານຕອກອົງແກ້ວ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ທີ່ສະອາດ, ພຽງພໍ, ມີສຸຂະອານາໄມທີ່ດີ ແລະເອື້ອຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊີ່ງກັນແລະກັນປະຈຳແຂວງ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນໜື່ງ ເພື່ອຈັດຊື້ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ແກ່ວິຊາການນຳພາການກໍ່ສ້າງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ເຊີ່ງໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ບ້ານຕອກ ອົງແກ້ວ ໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງ ມາແຕ່ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2019 ແລະສຳເລັດ ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2020, ມີມູນຄ່າ ການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ຈຳນວນ 95 ລ້ານ 7 ແສນກວ່າກີບ, ໃນນີ້ມີທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນແລະກັນ ຈຳນວນ 79 ລ້ານ 2 ແສນກວ່າກີບ ແລະທຶນສົມທົບຈາກປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຈຳນວນ 16 ລ້ານ 5 ແສນກວ່າກີບ; ໃນຄະນະດຽວກັນນີ້ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນແລະກັນປະຈຳແຂວງເຊກອງ ຍັງໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານດັ່ງກ່າວໃນການກໍ່ສ້າງ ວິດຖ່າຍ ຈຳນວນ 23 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມູນຄ່າ 16 ລ້ານກວ່າກີບ, ລວມທັງໝົດໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ແລະການ ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ ມູນຄ່າຈຳນວນ 111 ລ້ານ 8 ແສນກວ່າກີບ, ໃຫ້ກຽດມອບໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ນາງ ເກດ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະກັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳປຸຍ ພົມມະຈັນ ຄະນະຫ້ອງວ່າ ການເມືອງລະມາມ ເປັນຜູ້ກ່າວຮັບ.
 
ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ເກດ ຍັງໄດ້ມີຄວາມເຫັນວ່າ: ລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ສະນັ້ນເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະນຳໃຊ້ໃຫ້ຍືນຍົງ ຈິ່ງຮຽກ ຮ້ອງມາຍັງພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະຈັດຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບນໍ້າ ຮວ່ມກັບອຳນາດການ ປົກຄອງບ້ານຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແລະເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປັກຮັກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ໃນການ ຊົມໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະຍາວນານ

  

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates