Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ເຊກອງ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)

 ອາທິດຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມຂອງພະນັກງານໂຮງຫມໍແຂວງ ໃນການກະ ກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ພະຍາດອັກເສບປອດ ສາຍພັນ ໃຫມ່ ໂຄວິດ-19( covid 19 )ແລະດ້ວຍຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໃຍຂອງພັກ-ລັດຂັ້ນເທິງ,ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ຕິດ ຕາມ

ການສາທິດການສວມໃສ່ຊຸດອຸປະກອນການແພດໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ດັ່ງກ່າວຈາກທີມແພດຫມໍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ບັນດາພະນັກງານແພດ-ໝໍ ເອົາໃຈໃສ່ແນະນໍາວິທີການປ້ອງກັນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ່ທັນການ.

 

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates