Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ສໍາເລັດລົງຊີ້ແຈງການຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2020 ສາທາເມືອງລະມາມ

 ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ການນໍາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ລົງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ແຈງການຈັດ ສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2020 ໃຫ້ຫ້ອງການສາທາ ເມືອງລະມາມ,ເຊີ່ງຕ່າງໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ລໍາພັນ ໄຊຄໍາມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ,ມີທ່ານ ດຣ. ສີທົນ ສາຍວິໄລ

ສັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາເມືອງລະມາມ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 18 ທ່ານ

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates