Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຫ້ອງການສາທາເມືອງກະລຶມ

  ວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາການໃຊ້ງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020 ໃຫ້ຫ້ອງການສາທາ ລະນະສຸກເມືອງກະລຶມ,ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອຸດົມສຸກ ບຸດສວນທຽນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ,ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງທັງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ຊົນແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ບົວໄລ ເກດຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາ ລະນະສຸກແຂວງ, ມີຫ້ອງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ ແຂວງ- ເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates