Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ລົງກວດກາເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໃນທົ່ວເມືອງລະມາມ

001ຂະແໜງອາຫານແລະຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມ ຂ້າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ກວດກາເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ປະເພດສິນຄ້າເຄື່ອງ ສໍາເລັດຮູບ ແລະ ອາຫານສົດທີ່ເອົາມາຈຳໜ່າຍ ໃນທ້ອງຕະຫລາດພາຍໃນ ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ດຣ ມະໂນລາ ສຸດທິຈັກ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ແລະ  ມີບັນດາທ່ານຕ່າງໜ້າ ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ

      ຈຸດປະສົງການລົງກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ປະເພດສິນຄ້າ ສຳເລັດຮູບ, ອາຫານສົດທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ນຳເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍ ຕາມຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຕະຫລາດສົດໃນທົ່ວ ເມືອງລະມາມ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຮ້ານຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ພັກ-ລັດວາງອອກຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຖືກຕາມຫຼັກອະນາໄມການແພດ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງລາຄາ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍຄະນະທິມງານວິຊາການ ທີ່ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການ, ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທັງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກໃນປະເພດແຫ້ງ ແລະ ອາຫານສົດ ທີ່ຈຳໜ່າຍຕາມຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຕະຫລາດສົດ ສາມາດພົບເຫັນສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດ, ຫລາຍລາຍການທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫລື ຢັ້ງຢືນຈາກ ກອຢ ຍ້ອນສະຖານທີ່ຜະລິດບໍ່ທັນຖືກຫຼັກອະນາໄມ ແລະ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດຳເນີນການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກອະນາໄມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຜ່ານຮັບຮອງຈາກ ກອຢ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ ທາງຄະນະທິມງານໄດ້ຢຶດເອົາໄປທຳລາຍຖີ້ມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເອົາສິນຄ້າທີ່ໝົດ ອາຍຸການນຳໃຊ້ມາວາງຈຳໜ່າຍ ໃນທ້ອງຕະຫລາດອີກຕໍ່ໄປ. ເຊິ່ງຜົນການກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີມີໂຮງງານຜະລິດເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າຈີ່ 1 ແຫ່ງ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ 24 ແຫ່ງ ແລະ ອາຫານສົດ 2 ຮ້ານ. ໃນນີ້ເຫັນວ່າໂຮງງານຜະລິດເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ ແລະ ເຂົ້າຈີ່ ແມ່ນບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກອຢ ຍ້ອນສະຖານທີ່ການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນຖືກຫຼັກອະນາໄມການແພດ, ການຜະລິດຍັງເຮັດແບບລັກສະນະປະຖົມປະຖານ, ເຮັດແບບເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ສໍາລັບຫ້າງ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສໍາເລັດຮູບກໍ່ພົບເຫັນສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດທີ່ໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ເປັນຕົ້ນ: ສະປາຍ, ເນັດວີຕ້າ, ເຂົ້າໜົມ, ນົມປະ, ໝີ່ກ່ອງ, ແຈ່ວພັນປາ, ຄະນໍ ແລະ ນໍ້າອັດລົມ, ສິນຄ້າເຫລົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ຢຶດໄປທຳລາຍທິມທັງໝົດ ເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫັກັບຜູ້ບໍລິໂພກໃນຕໍ່ໜ້ານຳອີກ.

002 003 004

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates