Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ຂະແໜງອາຫານ ແລະຢາ ເຄື່ອນໄຫວກວດກາອາຫານສົດ ແລະອາຫານສໍາເລັດຮູບ

0005

ວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະຢາແຂວງເຊກອງ ແລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງລະມາມ ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ສີກອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງອາຫານ ແລະຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາອາຫານສົດ ແລະອາຫານສໍາເລັດຮູບ ຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆພາຍໃນເທສະບານແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວກວດກາແມ່ນຈະໄດ້ເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 19-23 ສິງຫາ 2019 ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ.

0006 0007


ຊຶ່ງການລົງກວດກາໃນຄັ່ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ຈຸ ແຕ່ລະຈຸ ມີ 6 ຄົນ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍແມ່ນກວດກາຮ້ານອາຫານສົດ, ຮ້ານອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າຕານ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານເຂົ້າຈີ່ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງງານເຂົ້າປຸ້ນ 5 ແຫ່ງ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກວດກາເບິ່ງວັນໝົດອາຍຸຂອງເຄື່ອງສໍາອາງ, ເຂົ້າໜົມ ແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກສຳເລັດຮູບ ເມື່ອພົບເຫັນ ກໍໄດ້ທໍາລາຍກັບທີ່ເລີຍ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕື່ອນ ແລະປັບໄໝຮ້ານດັ່ງກ່າວຕາມລະບຽບການ.

ຊຶ່ງມີມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ຮ້ານທີ່ກະທໍາຜິດຕໍ່ລະບຽບ ຄັ້ງທີໜຶ່ງ ຖືກຕັກເຕືອນ, ຢຶດເຄື່ອງ, ຄັ້ງທີສອງ ຖືກຕັກເຕືອນ, ຢຶດເຄື່ອງ ແລະປັບໄໝ, ຄັ້ງທີສາມ ຖືກສັ່ງປິດກິດຈະການເລີຍ ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ.

0008 0009

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates