Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ພະແນກສາທາແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມແຂວງເຊກອງ

0013

ການປະສານຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເຊີ່ງຍາມໃດກໍ່ໄກ້ຊິດຕິດແໜ້ນສາຍພົວພັນທີ່ດີສະເໜີມາ, ເຊີ່ງມັນສະແດງອອກເມື່ອໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019, ທີ່ພະແນກສາທາແຂວງເຊກອງ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມາຢື້ຍາມຖາມຂ່າວຄວາມທຸກສຸກຂອງປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງ ແກ່ພະແນກສາທາສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງເຊກອງ

0014 0015

ໂດຍໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ອິນປັນ ອິນທິລາດ ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ, ເຊີ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະກອບມີ ຝຸ່ນສຸເປີຄິດ ຈໍານວນ 7 ແກັດ ແລະ ງົບປະມານຈໍານວນ5,000,000 ກີບ, ເປັນກຽດຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ. ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

0016 0017 0018 0019

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates