Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ຂະແໜງອາຫານ ແລະຢາ ເຄື່ອນໄຫວກວດກາອາຫານສົດ ແລະອາຫານສໍາເລັດຮູບ

0001ວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະຢາແຂວງເຊກອງ ແລະຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງລະມາມ ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ສີກອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງຫົວໜ້າຂະ ແໜງອາຫານ ແລະຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາ

ອາຫານສົດ ແລະອາຫານສໍາເລັດຮູບ ຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆພາຍໃນເທສະບານແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວກວດກາແມ່ນຈະໄດ້ ດຳເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 19-23 ສິງຫາ 2019 ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ.

0002 0003


ຊຶ່ງການລົງກວດກາໃນຄັ່ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ຈຸ ແຕ່ລະຈຸ ມີ 6 ຄົນ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍແມ່ນກວດກາຮ້ານອາຫານສົດ, ຮ້ານອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າຕານ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານເຂົ້າຈີ່ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງງານເຂົ້າປຸ້ນ 5 ແຫ່ງ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກວດກາເບິ່ງວັນໝົດອາຍຸຂອງເຄື່ອງສໍາອາງ, ເຂົ້າໜົມ ແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກສຳເລັດຮູບ ເມື່ອພົບເຫັນ ກໍໄດ້ທໍາລາຍກັບທີ່ເລີຍ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕື່ອນ ແລະປັບໄໝຮ້ານດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການ.

0004 0005

ຊຶ່ງມີມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ຮ້ານທີ່ກະທໍາຜິດຕໍ່ລະບຽບ ຄັ້ງທີໜຶ່ງ ຖືກຕັກເຕືອນ, ຢຶດເຄື່ອງ, ຄັ້ງທີສອງ ຖືກຕັກເຕືອນ, ຢຶດເຄື່ອງ ແລະປັບໄໝ, ຄັ້ງທີສາມ ຖືກສັ່ງປິດກິດຈະການເລີຍ ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ.

0006 0007

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates