Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ທີ່​ຕັ້ງ​ ແລະ ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ

ບົດບາດການຊີ້ນຳ-ນຳພາ

      ຄະນະພັກ ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຍາມໃດກໍໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການນຳພາຂອງພັກທັງເປັນແກ່ນນຳເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ໃນລະບົບການເມືອງຢູ່ພະແນກສາທາລະນາສຸກແຂວງ​, ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ​ ​ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງສາທາລະນາສຸກໃນນາມສາຍຕັ້ງ, ເພື່ອຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານເຊັ່ນ: ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ​; ວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກໍ່ສ້າງພັກ​-ພະນັກງານແລະ ວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທັງເປັນຕົວແທນແຫ່ງສະຕິປັນຍາ, ​ໃນການພັດທະນາຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ, ພະແນກສາທາລະນາສຸກແຂວງ​, ແມ່ນອົງການບໍລິຫານລັດເຊີ່ງມີຖັນແຖວສະມາຊີກພັກພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼາຍພໍສົມຄວນແລະສວ່ນໃຫ່ຍແມ່ນປັນຍາຊົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີແບບແຜນດຳລົງຊີວິດແລະ ຮູ້ພັດທະນາຕົົນເອງຕາມສະພາບແລະເງືື່ອນໄຂດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດບົົນພື້ນຖານປະຕິບັັດລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ,ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນາສຸກແມ່ນຕິດພັນກັບປະຊາຊົນແລະ ສັງຄົມໂດຍກົງ.

ຄະນະພັກ​​ພະແນ ຍາມໃດກໍໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ​​ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຕົນຕໍ່ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງໃນຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ, ​​ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືກສາອົບຮົມວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ,ຕອ້ງທົ່ວເຖິງກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍເພື່ອປັບປຸງທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈັນຍາທຳແພດໝໍເພື່ອ​​​ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ​​ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ​ ​ແລະ ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ​​ສູງຂື້ນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ໂດຍອິງໃສ່ 8ແຜນງານຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາທາລະນາສຸກວາງອອກ, ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ, ດ້ານການພັດທະນາ ໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງ,ມີທັງຂໍ້ສະດວກສີ່ງອຳນວຍຫຼາຍປະການ, ມີທັງຂໍ້ຫຍູ້ງຍາກແລະສີ່ງທ້າທາຍຍອ້ນວ່າສະພາບ ເສດຖະກິດມີການ ຜັນແປ, ດິນຟ້າອາກາດມີການປ່່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ​ ​ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດອັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ,ເຊີ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນສະທອ້ນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລະດັບປະເທດ​ ​ເວົ້າລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງເຊກອງພວກເຮົາ.

     ​ ​ເຖິງວ່າຢູ່ແຂວງເຊກອງມີຫຼາຍອັນທີ່ຫຍູ້ງຍາກສັບສົນຄືແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງແລະກະຊວງສາທາລະນາສຸກ, ບວກກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການຄວາມສາມັກຄີ​​ເປັນເອກະພາບອັນໜັກແໜ້ນພາຍໃນ,ພະນັກງານລັດຖະກອນ,​​ໄດ້ພອ້ມກັນສູ້ຊົນບຸກບຶນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍູ້ງຍາກນາໆປະການ, ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນາສຸກແຕ່ລະດ້ານ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແລະມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນແຕ່ລະດ້ານ

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates