Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ວຽກ​ງານຊາວ​ໝຸ່ມ

Youth org

 

ການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

 

1. ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊີ້ນໍາລວມ

-    ສະຫາຍ ນ. ແປງ ປະທຸມທອງ ເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

          2. ວຽກງານຂະບວນການ

                2.1.    ວຽກງານສ້າງກອງທຶນໜ່ວຍ

                    -         ສະຫາຍ ສີກອນ ພົມມະໄລລຸນ ຊີ້ນໍາລວມວຽກງານຂະບວນການ ແລະ ລົງເລິກວຽກງານສ້າງກອງທຶນ

                2.2. ວຽກງານສິນລະປະ-ວັດທະນະທໍາ

     -      ສະຫາຍ ນ. ຂາວພອນ ມິດສຸວັນ

                   2.3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ສົ່ງເສີມວິຊາການ

                    -         ສະຫາຍ ປະເສີດ ສະຫງວນສີ

                   2.4. ວຽກງານກິລາ

                    -     ສະຫາຍ ວິລັດ ວົງວັນດີ

          3. ວຽກງານກວດກາ ແລະ ວຽກງານການເງີນ

               -    ສະຫາຍ ນ. ຫົງຄໍາ ຈະເລີນພອນ

          4. ວຽກງານປ້ອງກັນສິກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສາມາຊິກຊາວໜຸ່ມ

               -    ສະຫາຍ ສຸລິຍາ ທັດສະພອນ

003

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates