Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງ​ບໍ​ລິ​ຫານ

ຂະແໜງບໍລິຫານ

ຜ່ານມາຄະນະພັກຄະນະພະແນກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍານໍາພາວຽກງານກວດກາພັກ,ກວດກາລັດກໍຄືການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ,ຊື່ງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນຂະບວນການສ້າງໜ່ວຍພັກແຂງຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານກໍຄືຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະພັດທະນາເຂົ້າໃການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຄື: ປັບປຸງຫ້ອງການບໍລິຫານໂດຍສະເພາະວຽກງານປະສານງານພົວພັນຮ່ວມມື,ວຽກງານການເງີນຜ່ານປະຕູດຽວແລະການເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ຄະນະພັກຄະນະພະແນກ,ໂດຍສະເພາະວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໂດຍໃຫ້ມີກົນໄກປະສານງານຕາມຂະແໜງການ,ປັບປຸງວຽກງານການເງີນສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຄອງຕົວ,ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຊື່ງຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກະຊວງສາທາລະນະສຸກສົມທົບກັບການນໍາແຂວງເຊກອງ,ພະແນກສາທາລະນະສຸກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຄືໄດ້ຈັດງົບປະມານສົມທົບກັບອົງການກາແດງສະວິດສ໌ເຮັດການທົດລອງການປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວສໍາລັບກອງທືນສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກໂດຍສະເພາະແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ຍິງມາເກີດລູກແລະປິ່ນປົວເດັກທີ່ມີອາຍຸລຸ່ມ5ປີບໍ່ເສຍຄ່າ. ຕິດພັນກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື:ປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິໂດຍໃຫ້ແພດບ້ານ ຫຼື ອສບ ສາມາດຊ່ວຍເກັບກໍາບັນທຶກຈໍານວນການເກີດ,ການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກ,ການຕິດຊັ່ງນໍ້າໜັກແລະການວັດແທກລວງສູງຂອງເດັກຈາກບ້ານຂື້ນມາ. ທັງໝົດກໍເພື່ອສ້າງເປັນແຜນງານເປັນໂຄງການຕິດພັນກັບແຜນງົບປະມານສຸມໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍການປົກປ້ອງຄຸ້ມກັນດ້ວຍຢາວັກຊີນແລະບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດ SDGs ເທື່ອລະກ້າວ.

ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ

-    ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງ MOU ລະຫວ່າງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ເຊກອງ ກັບ ອົງການໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການບໍລິການສຸຂະພາບ ທີ່ແຂວງເຊກອງ (SFE)

ລົງເຄື່ອນໄຫວເປີດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການກອງທືນຜູ້ທຸກຍາກຮ່ວມກັບອົງການກາແດງສະວິດ 4 ເມືອງ

-       ສ້າງບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ MOU ຮ່ວມກັບໂຮງໝໍສູນກາງນະຄອນເຫ້ວ ສສ ຫວຽດນາມ ກັບໂຮງໝໍແຂວງເຊກອງ ໃນວັນທີ 5/4/2017

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates