Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່

-      ຂະແໜງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ເປັນຂະແໜງສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃໝ່ ມີ 5 ໜ່ວຍງານເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານລະ ບາດວີທະຍາ,ໜ່ວຍງານໄຂ້ຍູງ,ໜ່ວຍງານວັນນະໂລກ,ໜ່ວຍງານຕ້ານເອດສ ແລະໜ່ວຍ ງານ ຜີວໜັງ ໂດຍອິງໃສ່: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັນເລກທີ 2700/ກຊສ ລົງ ວັນທີ 7/10/2015 ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໃຫວຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

- ວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງ-ຄົມຂອງ ແຂວງ ພັກ-ລັດທະບານເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະພະແນກສາທາລະນະສຸກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ສະເໜີຕົ້ນສະເໜີປາຍ ແນໃສ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີສຸຂະພາບດີ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ ປົກ ປັກຮັກສາແລະສ້າງສາປະເທດຊາດມີການຈັດຕັ້ງ,ປັບປຸງມີການວາງແຜນ,ມີການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການແຕ່ລະໃລຍະ ຂອງການພັດທະນະເສດຖະກິດສັງ-ຄົມຂອງແຂວງໂດຍມີການຊຸກຍູ້ຂະບວນ ການອະນະໄມ-ກັນພະຍາດ ຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ ລວມທັງສານປົນເປື້ອນໃນອາຫານ,ສານ ເຄມີ,ການປ່ຽນແປງຂອງດີນຟ້າອາກາດອື່ນໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບພະຍາດທີ່ປ້ອງ ກັນດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ແລະພະຍາດປ້ອງກັນດວ້ຍຢາວັກຊືນ ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ:

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates