Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງປີ່ນ​ປົວ,ຟື້ນ​ຟູ​ໜ້າ​ທີ່​ການ

ຂະແໜງປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

ວຽກງານບໍລິການສຸຂະພາບ(ການປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ)

ຄະນະພັກ-ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນວຽກງານສາທາລະນາສຸກລົງສູ່ຮາກຖານ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະການກັນພະຍາດໃຫ້ກາຍເປັນຂອງທົ່ວປວງຊົນ​. ປະຈຸບັນຕາໜ່າງສາທາລະນາສຸກໄດ້ປົກຄຸມ​ 95%​ໃນທົ່ວແຂວງໃນນີ້ມີໂຮງໝໍແຂວງ 1 ​ແຫ່ງ,​ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 1 ​ແຫ່ງ, ​ໂຮງໝໍເມືອງ 3 ​ແຫ່ງ, ສຸກສະລາ 28ແຫ່ງ, ມີກຼີນິກກວດພະຍາດເອກະຊົນ 9ແຫ່ງ ແລະ ມີຖົງຢາປະຈຳບ້ານ 56 ບ້ານສັ່ງລວມແລ້ວຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບໂດຍພື້ນຖານໄດ້ຮັບການຍົກສູງ, ​ໂຮງໝໍແຂວງໂຮງໝໍເມືອງແລະສຸກສະລາໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະຍົກລະດັບທາງດ້ານເຕັກນີກດ້ານການປີ່ນປົວເຊັ່ນ: ຂະແໜງຜ່າຕັດ, ຂະແໜງປະສູດແລະພະຍາດຍິງແລະຂະແໜງອື່ນໆ . ຢູ່ຂັ້ນໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ , ​ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ຂັ້ນແຂວງເມືອງແລະສຸກສະລາກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສອ້ມແປງແລະກໍ່ສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນການກໍສ້າງໂຮງໝໍແຂວງຫຼັງໃໝ່ມີມູນຄ່າ 25 ຕື້ກີບ,​ໂຮງໝໍເມືອງທ່າແຕງມີມູນຄ່າ 2,958ລ້ານກີບ, ​ກໍ່ສ້າງສຸກສະລາແລະ ເຮືອນຢູ່ກຳບ້ານຕອກອົງແກ້ວມູນຄ່າ 1,090 ລ້ານກີບ , ການກໍ່ສ້າງສຸກສະລາບ້ານຕອກສະໝີເມືອງລະມາມແລະແຫ່ງອື່ນໆ, ພອ້ມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປັບປຸງກົນໄກຄຸມ້ຄອງດ້ານການເງິນແລະ ງົບປະມານແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນຕື່ມຕິດພັນກັບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີງົບປະກັນ ສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າ, ພິເສດໂຮງໝໍ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແລະລົງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊີດຈາກທີມງານຂອງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ສີສັນຂອງໂຮງໝໍແຂວງມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates