Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງອາ​ຫານ​ ແລະ​ ຢາ

ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ອາຫານ ແລະ ຢາ

ວຽກ​ງານ​ອາຫານ​ ແລະ​ ຢາ​ແມ່ນ​​​ວຽກ​ງານໜື່ງທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈໃນການບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະ ເພື່ອຕອບສະໜອງດ້ານຢາ ແລະ ອຸປະກອນການ​ເເພດໃຫ້​ພຽງພໍ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງຈຸດ​ບໍລິການ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ແຕ່ລະ​ແຫ່ງ, ຕາມ​ແນວທາ​ງນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ: ສືບ​ຕໍ່​ພັດທະນາ​ຄົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າມີ​ສຸຂະພາບ​ດີ, ​​ແຂງ​ແຮງ​ສາມາດ​ຕ້ານທານ​ກັບ​ໂລກ​ພະຍາດ​ ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ດີ​ຂື້ນ, ຂະຫຍາຍ​ຕ່າງ​ໜ່າງການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ຢາ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ການ​ແພດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສື​ກສາ​ອົບຮົມ​ດ້ານ​ຈັນ​ຍາ​ທຳ​ ​ແລະ ນ້ຳ​ໃຈ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດ​ນະ​ໂນ​ບາຍ​ປິ່ນປົວ​ເສຍ​ຄ່າ ​ແລະ ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຫ້​ແຕ່ລະ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ແມ່ ​ແລະ ​ເດັກ. ສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.

  • ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ

     -      ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ(75 ຕຽງ)

     -      ຮງໝໍເສນາຮັກ 1 ແຫ່ງ(30 ຕຽງ)

     -      ໂຮງໝໍເມືອງ 3 ແຫ່ງ (30 ຕຽງ)

     -       ສຸກສາລາ 28 ແຫ່ງ

     -       ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ 56 ຖົງ

     -       ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ 30 ຮ້ານ, ຮ້ານຂັ້ນ 01 ມີ 9 ຮ້ານ, ຮ້ານຂັ້ນ 02 ມີ 9 ຮ້ານ, ຮ້ານຂັ້ນ 03 ມີ 12 ຮ້ານ.

     -       ກອງທຶນຢາໝຸນວຽນ 36 ແຫ່ງ

  • ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານອາຫານ

     -       ຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມ 8 ແຫ່ງ

     -      ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນອະນາໄມ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນບົດ 01 ແຫ່ງ

     -      ໂຮງງານຕົ້ມເຫຼົ້າ 4 ແຫ່ງ

     -      ໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າປຸ່ນຂະໜາດນ້ອຍ 2 ແຫ່ງ

     -      ໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າຈີ່ຂະໜາດນ້ອຍ 1 ແຫ່ງ

     -      ຮ້ານອາຫານໂຮງແຮມ 3 ແຫ່ງ

     -      ຮ້ານອາຫານແຄມທາງ 15 ແຫ່ງ

     -      ຮ້ານຂາຍອາຫານສົດ 10 ແຫ່ງ

     -      ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫຍ່ອຍ 17 ແຫ່ງ

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates