Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງ​ຈັດ​ຕັ້ງ-ພະ​ນັກ​ງານ

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາພະນັກງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

1.     ບົດບາດການຊີ້ນຳ-ນຳພາ

ຄະນະພັກ ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ມີໜ້າທີ່ພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການນຳພາຂອງພັກທັງເປັນແກ່ນນຳໃນລະບົບການເມືອງຢູ່ພະແນກສາທາລະນາສຸກແຂວງ​, ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ​ ​ແລະຄະນະພັກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໃນນາມສາຍຕັ້ງ,ເພື່ອຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານເຊັ່ນ:ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ,ການຈັດຕັ້ງ​; ວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກໍ່ສ້າງພັກ​-ພະນັກງານແລະວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທັງເປັນຕົວແທນແຫ່ງສະຕິປັນຍາ, ​ໃນການພັດທະນາຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ, ພະແນກສາທາລະນາສຸກແຂວງ​, ແມ່ນອົງການບໍລິຫານລັດເຊີ່ງມີຖັນແຖວສະມາຊີກພັກພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼາຍພໍສົມຄວນແລະສວ່ນໃຫ່ຍແມ່ນປັນຍາຊົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີແບບແຜນດຳລົງຊີວິດແລະຮູ້ພັດທະນາຕົນເອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນາສຸກແມ່ນຕິດພັນກັບປະຊາຊົນແລະສັງຄົມ​ ​ໂດຍກົງ.

ຄະນະພັກ​​ພະແນ ຍາມໃດກໍໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ​​ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຕົນຕໍ່ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງໃນຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ, ​​ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືກສາອົບຮົມວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ,ຕອ້ງທົ່ວເຖິງກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍເພື່ອປັບປຸງທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈັນຍາທຳແພດໝໍເພື່ອ​​​ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ​​ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ​ ​ແລະໄວ້ວາງໃຈ​​ສູງຂື້ນ .

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະ 01 ປີຜ່ານມາ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ໂດຍອິງໃສ່ 8ແຜນງານຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາທາລະນາສຸກວາງອອກ, ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ,ດ້ານການພັດທະນາຫຼື ( SDG ). ມີທັງຂໍ້ສະດວກສີ່ງອຳນວຍຫຼາຍປະການ, ມີທັງຂໍ້ຫຍູ້ງຍາກແລະສີ່ງທ້າທາຍຍອ້ນວ່າສະພາບ ເສດຖະກິດມີການຜັນແປ, ດິນຟ້າອາກາດມີການປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ​ ​ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດ-ພະຍຸຖືກຂົມຂູ່ຢ່າງໜັກໜວ່ງ,ເຊີ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນສະທອ້ນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລະດັບປະເທດເວົ້າລວມ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງເຊກອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຊັບສີນມີການເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມພືດເຄືອງບໍ່ໜອ້ຍ .

     ​ ​ເຖິງວ່າຢູ່ແຂວງເຊກອງມີຫຼາຍອັນທີ່ຫຍູ້ງຍາກສັບສົນຄືແນວນັ້ນກໍ່ຕາມແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງແລະກະຊວງສາທາລະນາສຸກ, ບວກກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການຄວາມສາມັກຄີ​​ເປັນເອກະພາບອັນໜັກແໜ້ນພາຍໃນ,ພະນັກງານລັດຖະກອນ,​​ໄດ້ພອ້ມກັນສູ້ຊົນບຸກບືນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍູ້ງຍາກນາໆປະການ, ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນາສຸກແຕ່ລະດ້ານຕາມ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ,ດວ້ຍຄວາມຮັບ ຜິດຊອບສູງແລະມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງຈົບງາມ . ຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນແລະເປັນຂີດໝາຍທີ່ດີແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 8ແຜນງານຍຸດທະສາດທີ່ກະຊວງສາທາລະນາສຸກວາງອອກ​, ກາຍເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂື້ນໄດ້ຫັນວຽກງານສາທາລະນາສຸກໄປສູ່ຮາກຖານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະການກັນພະຍາດໃຫ້ກາຍເປັນຂອງທົ່ວປວງຊົນ , ທົ່ວແຂວງໄດ້ສູ້ຊົນຫັນພື້ນຖາ​​ວັດຖຸເຕັກນີກ ,​ໃນລະດັບວິຊາການຂອງໂຮງໝໍແຂວງ,ໂຮງໝໍເມືອງແລະສຸກສະລາເຂົ້າ​​ເປັນລະບົບ ​​ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໃໝເທື່ອລະກ້າວ

 

2. ດ້ານການເມືອງນຳພາແນວຄິດ:

ຕະຫຼອດໄລຍະ 01 ປີຜ່ານມາຄະນະນຳ ພະແນກສາທາລະນາສຸກໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການສືກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ສຳຄັນແລະຕົ້ນຕໍ , ​ເຊີ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຜີຍ​​ແຜ່ເຊື່ອມຊືມ ບັນດາເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ, ຂອງຜູ້ນຳພັກ-ລັດ ທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຈຳນວນ 04 ເອກະສານ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 49 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ.

          ຜ່ານການຮ່ຳຮຽນແລະສືກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງນຳພາແນວຄິດ​​ໃນທຸກຮູບແບບ​ ​ແລະຫຼາຍວິທີການເຮັດໃຫ້ສະມາຊີກພັກພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວຂະແໜງສາທາລະນາສຸກມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງແລະເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງ,ມີຄວາມອູ່ນອ່ຽນທຸນທ່ຽງເຊື່ອໝັ້ນຕໍໍ່​​ການນຳພາຂອງພັກຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ,ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມອງຂອງຕົນເປັນຢ່າງດີແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄວາມຊາບຊືມໃນຄວາມເປັນຊາດ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນພະບູລຸດລາວ ທຸກຍົກທຸກສະໄໝ.

         ນອກຈາກນີ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ ກໍຍັງໄດ້ອອກແຮງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄົ້ນຄວາຫັນເປັນນະໂຍບາຍເປັນຍຸດທະສາດເປັນແຜນການແລະໂຄງການອັນລະອຽດຕາມ 8ແຜນງານແລະບັນດາໂຄງການບູລີມະສິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ, ​ຄະນະພັກຄະນະພະແນກຈື່ງໄດ້ປັບປຸງຂອດການບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ​​ແຫ່ງຕ່າງໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າເກົ່າ,​ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້​​ນຳພາຕໍ່ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າ​,ເຊີ່ງສະດງອອກຄືດັ່ງນີ້:

 

ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

 

          ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານພວກເຮົາໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກ-ຄະນະພະແນກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃນການບັນຈຸຊັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃໝ່ກໍ່ຄືການຊັກສ່ວນພະນັກງານແຕ່ລະບ່ອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລຸ່ນລ່ຽງກັບສາຂາວິຊາສະເພາະທີ່ປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ,ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງ,ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນສຸກສາລາໃນ 4 ຕົວເມືອງ,ລວມທັງວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດັບວິຊາສະເພາະຕາມມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະບ່ອນ,ດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາເຮັດສະພາບການພາຍໃນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄວາມສະຫົງບ ແລະ ມີລັກສະນະກ້າວໜ້າ

 

  • ຈໍານວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທົ່ວແຂວງມີທັງມົດ 486 ຄົນ, ຍິງ 302 ຄົນ,ໃນນັ້ນຢູ່ຂັ້ນແຂວງມີ 205 ຄົນ, ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ 4 ຕົວເມືອງມີແລະ ສຸກສາລາ 28 ແຫ່ງ ມີ 281 ຄົນ

 

-       ດ້ານລະດັບວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ:

chat1

 

-       ການແຈກຍາຍພະນັກງານສາທາທົ່ວແຂວງມີຄື:

chat2

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates