Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ກິລາສາທາລະນະສຸກ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ ປະຈໍາປີ 2020

ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີການຈັດງານກິລາສາທາລະນະສຸກ 4 ແຂວງພາກໄຕ້

ໃນນີ້ມີ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງອັດຕະປື, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເຊີ່ງໄດ້ມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຈັດງານກິລາສາທາລະນະສຸກ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ຂື້ນ, ເຊີ່ງປີທໍາອິດໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບໂດຍພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນແຂວງລີ່ເລີ້ມ,

 

ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອເປັນການພົບປະ, ແລກປ່ຽນທາງດ້ານກິລາ, ສ້າງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໃຫ້ຍືນຍົງ ເພື່ອເປັນກົນໄກການປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສະດວກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍດີ.

 

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງທັງ 4 ແຂວງ, (ແຂວງເຊກອງນໍາໂດຍທ່ານ ດຣ. ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ, ດຣ.ນ ລໍາພັນ ໄຊຄໍາມີ ແລະ ດຣ. ບົວໄລ ເກດຈັນ ຄະນະພັກ-ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ), ມີນັກກິລາບານເຕະອາວຸໂສ, ກິລາບານເຕະຍິງ ແລະ ນັກກິລາບານເຕະຊາວໜຸ່ມຊາຍ ພ້ອມດ້ວຍກອງເຊຍທັງ 4 ແຂວງ, ທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາສອງຮ້ອຍກ່ວາຄົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້

 

 

 

ດ້ານກິດຈະກໍາ: ມີກິລາບານເຕະ 7 ຄົນ, ມີກິລາບານເຕະອາວຸໂສ, ມີກິລາບານເຕະຍິງ ແລະ ບານເຕະຊາວໜຸ່ມຊາຍ, ໃນນີ້ມີ:

 

  1. ທີມອາວຸໂສ ແມ່ນພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ພົບກັບ ທີມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ

 

-       ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນທີມຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເອົາຊະນະ ທີມຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ ດ້ວຍປະຕູ 8-5

 

  1. ທີມບານເຕະຍິງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ພົບກັບ ທີມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ

 

-       ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນທີມຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ ເອົາຊະນະ ທີມຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ດ້ວຍປະຕູ 3-1

 

  1. ທີມບານເຕະຊາວໜຸ່ມຊາຍ 2 ຄູ(ມີ 4 ທີມ) ໂດຍການພົບກັນລະຫ່ວາງ:

 

-       ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ພົບກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍທີມຈາກແຂວງສາລະວັນເປັນຝ່າຍເອົາຊະນະ ດ້ວຍປະຕູ 5-3

 

-       ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ພົບກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍທີມຈາກແຂວງເຊກອງ ເປັນຝ່າຍເອົາຊະນະ ດ້ວຍປະຕູ 3-2

 

  • ສົ່ງຜົນໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເຂົ້າຊິງຊະນະເລີດ ກັບທີມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ ເຊີ່ງແມ່ນທີມຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ເອົາຊະນະດ້ວຍປະຕູ 4-2 (ເປັນທີມທີ່ໄດ້ແຊ້ມ)

ສ່ວນອັນດັບທີ່ 3 ແມ່ນການພົບກັນລະຫວ່າງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ພົບກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ເຊີ່ງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກເປັນຝ່າຍເອົາຊະນະດ້ວຍປະຕູ 5-1

 

 

  • ລວມຜົນການແຂ່ງຂັນ
  1. 1.ທີມອາວຸໂສ:

-       ອັນດັບທີ 1: ທີມອາວຸໂສ ສທຂ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຮ່ວມກັບ ສທຂ ແຂວງເຊກອງ

-       ອັນດັບທີ 2: ທີມອາວຸໂສ ສທຂ ແຂວງອັດຕະປື ຮ່ວມກັບ ສທຂ ແຂວງສາລະວັນ

  1. 2.ທີມຍິງ:

-       ອັນດັບທີ 1: ທີມຈາກ ສທຂ ແຂວງອັດຕະປື ຮ່ວມກັບ ສທຂ ແຂວງສາລະວັນ

-       ອັນດັບທີ 2: ທີມ ສທຂ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຮ່ວມກັບ ສທຂ ແຂວງເຊກອງ

  1. 3.ທີມຊາວໜຸ່ມຊາຍ:

-       ອັນດັບທີ 1: ສທຂ ແຂວງ ເຊກອງ

-       ອັນດັບທີ 2: ສທຂ ແຂວງສາລະວັນ

-       ອັນດັບທີ 3: ສທຂ ແຂວງຈໍາປາສັກ

-       ອັນດັບທີ 2: ສທຂ ແຂວງອັດຕະປື

 

               

               

ໃນຕອນແລງໃນວັນດຽວນັ້ນກໍໄດ້ມີພາເຂົ້າສາມັກຄີ ຢູ່ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອທັງ 4 ແຂວງຈະໄດ້ມີໂອກາດໃນການຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ຜູ້ສໍາພັນໄມຕີລະຫວ່າງກັນ ໂດຍບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ້ນແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີໃນວາລະດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີການປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ຈັບສະຫຼາກໃນການເປັນເຈົ້າພາບໃນປີ 2021 ເຊີ່ງປີຕໍ່ໄປແມ່ນພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປືເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດງານກິລາສາທາລະນະສຸກ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ ປີ 2021. 

  

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates